Koučovanie

Vitajte na stránke koučovania. Koučovací proces je pomáhanie ľuďom, zamestnancom či manažérom rozvíjať svoje schopnosti a riešiť pracovné problémy. Som certifikovaný kouč a psychológ Peter Seemann a nižšie Vám poviem viac. Ak sa chcete rýchlo dozvedieť čo najviac, prihláste sa do bezplatného online minikurzu o koučovaní s BONUSMI na hlavnej stránke.

Komu môžem pomôcť koučovaním?

Koučoval som v podnikoch

Referencie


"Osobne si myslím, že odkedy aplikujem návod na koučovacie zručnosti, už mi nerobí problém viesť rokovania a diskusie priaznivým smerom a spolu s mojimi kolegami sa nám darí dosahovať oveľa viac úspechov hlavne v zmene postoja – ak je problém, mám zároveň aj svoj návod na jeho riešenie." Selecká Sláva, riaditeľ CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

"Konzultácie s Mgr. Petrom Seemannom mi veľmi pomohli pri prekonaní zábran pri prejave pred veľkým počtom poslucháčov, čo vyžaduje moja terajšia práca. Veľké ďakujem!" Alena Hellebrandt

Príspevky k téme koučovania


V médiach

Riadenie multikultúrnych tímov a koučing (články k téme na tejto stránke)

Seminár o koučovaní (13.11.2012, Žilina)


Kurz koučovania v Žiline 1 Kurz koučovania v Žiline 2
Seminár "Úvod do koučovacích zručností" tentokrát pre študentov Žilinskej univerzity sme začali predstavením Združenia žilinskí kouči (ZAKO), ktorej som členom. ZAKO združuje 4 z 5 certifikovaných koučov v žilinskom a martinskom regióne. S účastníkmi sme prebrali rozdiely medzi profesionálnym koučingom, trénovaním a ďalšími spôsobmi práce s ľuďmi.

Kurz koučovania v Žiline 3 Kurz koučovania v Žiline 4
Tento typ workshopu je vždy interaktívny a začíname prelamovaním ľadov pomocou predstavovania sa účastníkov.

Kurz koučovania v Žiline 5 Kurz koučovania v Žiline 6
Po krátkom predstavení koučingu ako procesu zvládania pracovných či osobných problémov sme sa pustili do praktickej ukážky koučovania. Na vybranom účastníkovi a jeho probléme sme demonštrovali koučovací proces v praxi s viditeľným posunom k riešeniu.

Kurz koučovania v Žiline 7 Kurz koučovania v Žiline 8
Keďže sme účastníkom chceli priblížiť myslenie kouča a proces koučovania, začali sme od práce s postojom. Kouč sa musí naučiť zotrvať v pozícii "vidím človeka s riešením", nie "vidím človeka s problémom". Preto pomocou podania rúk si účastníci skúšali, aké je to vnímať druhého človeka s postojom kouča.

Kurz koučovania v Žiline 9 Kurz koučovania v Žiline 10
Ďalšou zručnosťou kouča je aktívne počúvanie, čo sme s účastníkmi skúšali v trojiciach.

Kurz koučovania v Žiline 11 Kurz koučovania v Žiline 12
Účastníci lepšie pochopili, ako pracuje profesionálny kouč a dostali možnosť nechať sa bezplatne koučovať, čo môžte využiť aj vy so zľavou. Účastníci boli zároveň pozvaní na ďalšie workshopy koučovacích zručností.

Ak máte záujem o účasť na podobnom kurze, kurze pre svojich zamestnancov či iné aktivity, napíšte mi cez kontakty vpravo hore.

Pýtajte sa

Ak máte hocaké otázky k téme, neváhajte sa spýtať nižšie v diskusii.
Klient koučingu scan.sk Klient koučingu scan.sk Klient koučingu scan.sk
Klient koučingu scan.sk Klient koučingu scan.sk Klient koučingu scan.sk
Klient koučingu scan.sk
"Koučing mi priniesol iný pohľad na veci, naštartovanie človeka, nadšenie, tvorenie, schopnosť poradiť si." Slávka Selecká, Centrum účtovníkov Slovenska, B. Bystrica

comments powered by Disqus